گیتا گرکانی

گیتا گرکانی

گیتا گرکانی

گیتا گرکانی" ، متولد 1337، لیسانس ادبیات دراماتیک و نمایشنامه نویسی از دانشکده ی هنرهای دراماتیک است.

چاپ اولین داستان : 1354. فعالیت های پراکنده‌ی ادبی در زمینه‌های شعر، داستان ومقاله در مجلات و روزنامه‌ها.بعد از یک وقفه‌ی طولانی شروع کار داوطلبانه با شورای کتاب کودک . ده سال کار با فرهنگنامه‌ی شورای کتاب کودک به عنوان سرپرست گروه تئاترو سینما.نوشتن حدود 14 مقاله درزمینه ی تئاتر و سینما برای فرهنگنامه.

فعالیت های فعلی : ترجمه، داستان نویسی، تحقیق.همکاری داوطلبانه با مرکز پژوهشی کودکان دنیا. سرپرستی گروه ترجمه‌ی مرکز، سرپرستی و همکاری(تالیف، ترجمه و ویرایش)در تهیه مجموعه‌ی دوازده جلدی قصه‌های شب برای کودکان خردسال.

تاًلیف:
1376، تاریخ سینما (برای نوجوانان)، نشرچشمه.
1379، حلزون‌ها و پروانه ها (داستان کودکان)، نشرسالی.
1382، هیچ کس توی آینه نیست (مجموعه داستان)، انتشارات نوروزهنر.
1383، آشپزی ملکه (داستان کودکان)، نشرایران بان.
فصل آخر