آیزاک باشویس سینگر

آیزاک باشویس سینگر

יצחק בת־שבֿעס זינגער
Leoncin

ایزاک بشویس سینگر، نویسنده آمریکایی چنین روزی در سال 1991 در فلوریدای آمریکا برای همیشه آرمید. وی که نوامبر 1902 در رادزمین لهستان به دنیا آمد نویسنده توانمندی بود و جوایز ادبی بسیاری را به خود اختصاص داد و موفق شد سال 1978 جایزه نوبل را نیز از آن خود کند. او دو مرتبه جایزه کتاب ملی آمریکا را یک بار در حوزه ادبیات کودک برای کتاب «روز خوشی: داستان هایی از بزرگ شدن پسری در ورشو» و بار دیگر در حوزه داستان برای «بالای بال و داستان های دیگر» از آن خود کرد. وی «خانواده مسکات» را سال 1950، «شیطان در گورای» را سال 1955، «جادوگر لوبلین» را سال 1960 و «برده» را سال 1962 خلق کرد. «دشمنان: داستان عاشقانه»، «عشق قدیمی» و «شوشا» از دیگر آثار اوست.