امیلی برونته

امیلی برونته

Emily Brontë
Thornton, Yorkshire, England

امیلی جین برونته داستان‌نویس و شاعر انگلیسی است. داستان ِ بلندی‌های بادگیر او اثر بسیار معروفی است.به نظر بعضی از منتقدان ادبی شخصیت کتی بسیار شبیهخود امیلی و شاید هیت کلیف نماینده ی ان دسته از مردانی باشد که امیلی قادر به دوست داشتن ان ها بود. کتاب بلندی‌های بادگیر (یا عشق هرگز نمی‌میرد) شهرتی جهانی یافته‌است. امیلی برونته اشعار بسیاری نیز سروده‌است . برخی از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر دیگرش، شارلوت برونته و آن برونته در یک مجموعه به چاپ رسید.


رمان‌های امیلی برونته تعداد : ۱۰
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : روزگار
۲/۱ از ۵
۲ تهیه کتاب بلندی‌های بادخیز (عشق هرگز نمی‌میرد)
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نی
۴ از ۵
۱۵۷ ۱۱۸ تهیه کتاب بلندی‌های بادگیر تهیه کتاب بلندی‌های بادگیر
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : افق
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳/۸ از ۵
تهیه کتاب بلندی‌های بادگیر
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
۶ ۸
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : زرین
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳/۸ از ۵
تهیه کتاب بلندی‌های بادگیر (عشق هرگز نمی‌میرد)
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : یاران
۳/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نگاه
۱/۱ از ۵
۲ ۲ تهیه کتاب عشق هرگز نمی‌میرد (بلندی‌های بادگیر)
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : پارمیس
۳/۹ از ۵
تهیه کتاب عشق هرگز نمی‌میرد (بلندی‌های بادگیر) چرمی