رابرت لویی استیونسن

رابرت لویی استیونسن

Robert Louis Stevenson
Edinburgh, Scotland

رابرت لویی استیونسُن نویسنده اسکاتلندی قرن نوزدهم بود. شهرت داستان دکتر جکیل و آقای هاید این نویسنده به حدی است که نام آن در زبان انگلیسی به صورت ضرب المثل در آمده است. دیگر رمان معروف او جزیره گنج است.


رمان‌های رابرت لویی استیونسن تعداد : ۱۰
ناشر : افق
۳/۷ از ۵
۴ ۱ تهیه کتاب جزیره گنج
۳/۸ از ۵
ناشر : دبیر
۳/۸ از ۵
۳/۸ از ۵
ناشر : دادجو
۴/۳ از ۵
۱ ۱
ناشر : افق
۴/۱ از ۵
۳ ۲ تهیه کتاب دکتر جکیل و آقای هاید (پالتویی)
ناشر : افق
۳/۶ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب دکتر جکیل و آقای هاید (متن کوتاه شده)
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
۵ ۲
۳/۸ از ۵
۲
ناشر :
۳/۲ از ۵
۱