نیکوس کازانتزاکیس

نیکوس کازانتزاکیس

Νίκος Καζαντζάκης
Heraklion, Crete, Hellas (Greece)

نیکوس کازانتزاکیس ناظر جنگ‌های داخلی اسپانیا بود و به چین و ژاپن، مصر و بیت‌المقدس، ایتالیا وانگلستان، اتریش و قبرس و فرانسه مسافرت کرد. آثارش به اکثر زبان‌ها ترجمه شده‌است. ادیسه که دنباله شاهکار همر است از سی و سه هزار و سیصد و سی و سه بیت هفده‌سیلابی ترکیب شده و سرودن آن به مدت ده‌سال طول کشیده‌است. کتاب کوچک و صدصفحه‌ای «سیر و سلوک» که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، اساس تفکرات فلسفی نویسنده‌است، آنچنان که سی و دو سال بعد کازانتزاکیس می‌نویسد: کتاب سیر و سلوک مانند دانه‌ای بود که رویِش دیگر آثارم را باعث شد و پس از آن هرچه نوشتم تفسیر و تصویری از آن بود. نیکوس کازانتزاکیس به تناوب تحت تأثیر جریانات مختلف و زمان‌های متفاوت قرار گرفت که می‌توان از مسیحیت، بودیسم، فلسفه فریدریش نیچه، هانری برگسن، هنری جیمس، آرتور شوپنهاور نام برد. وی به مارکسیسم - لنینیسم گرایش داشت ولی هیچگاه عضویت هیچ حزب کمونیستی را نپذیرفت. زوربای یونانی که فیلمی نیز به همین نام از روی آن ساخته شد، عنوان یکی دیگر از آثار جهانی او است. نیکوس کازانتزاکیس پس از اتمام دبیرستان به مدت چهارسال در دانشگاه آتن به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۰۶ میلادی به کسب درجه دکترا در رشته علوم قضائی موفق شد. در سال‌های ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹ میلادی در فرانسه به تحصیل علوم سیاسی پرداخت و در جلسات درس برگسن باعلاقمندی شرکت جست. در جنگ بالکان وارد ارتش یونان شد و علیه دشمن مبارزه کرد و پس از جنگ، شغل مدیریت کل را در وزارت اموراجتماعی پذیرفت و چندی نیز نماینده سازمان یونسکو در پاریس بود. در سال ۱۹۴۷ میلادی یونان را به مقصد آنتیب ترک کرد تا به فعالیت‌های ادبی خود ادامه دهد.


رمان‌های نیکوس کازانتزاکیس تعداد : ۱۶
ناشر : خوارزمی
۴/۶ از ۵
۳ ۲
۰ از ۵
ناشر : شمشاد
۳/۷ از ۵
ناشر : آمون
۴ از ۵
ناشر : جامی
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نی
۰ از ۵
۰ از ۵
ناشر : خوارزمی
۴/۱ از ۵
۹ ۳
ناشر : نگاه
۴/۱ از ۵
۳۳ ۳۰
ناشر : خوارزمی
۴/۱ از ۵
۷ ۴
۳/۵ از ۵
۳ ۴
ناشر : جامی
۴/۳ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۸ از ۵
۳ ۲
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
۲ ۱
ناشر : خوارزمی
۴/۳ از ۵
۷۷ ۷۳
۳/۸ از ۵