رمان نوجوان

پایان این تاریکی ما همه می‌میریم (شکارچی باد)

ملکه هالن می‌میرد و فضای آرام قصر به هم می‌ریزد. سیکابارو به دنیبال کشف راز مرگ مادرخوانده‌اش است. دنیای لطیف دختر دگرگون می‌شود، پی به راز‌های پیچیده‌ای می‌برد که در سینه بزرگان قصر پنهان شده و خبر ندارد به زودی با چه ماجرایی رو به رو خواهد شد. سرزمین مارون در آستانه تغییر بزرگی قرار دارد و نژادهای مختلف به زودی شاهد تکرار تاریخ خواهند بود.

9786001881312
۱۳۹۲
۱۸۰ صفحه
۲۲۴۶ مشاهده
۲۲ نقل قول