۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۲۱
Banafsheh
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۴۰
MahsaSH
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۳
bilijacks
‫۱۰ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
zahralabbafan
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۱
sina
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۹
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۳۰
R_Aliabadi
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۶