۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۲۱
Banafsheh
‫۱۰ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۸ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۴۰
MahsaSH
‫۱۰ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۳
bilijacks
‫۹ سال و ۱۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
zahralabbafan
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۱
sina
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۹
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۳۰
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۶