۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۲۱
Banafsheh
‫۸ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۴۰
MahsaSH
‫۸ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۳
bilijacks
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۱
sina
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۹
Reyhaneh8
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۳۰
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۶