مدتها طول میکشد که ذهنمان را قانع کنیم تا بپذیرد کسی که هر روز او را می‌دیدیم و وجودش جزئی از وجودمان بود، برای همیشه از پیشمان رفته. برق چشم‌های عزیزش خاموش شده است و طنین صدای آشنا و گوش نوازش برای همیشه ساکت شده و دیگر آن را نخواهیم شنید. اینها افکار نخستین روزهای مرگ عزیز از دست رفته است، اما با گذشت زمان، نحسی واقعیت آشکار و بعد، تلخی غم واقعی آغاز می‌شود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۴
Elham
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۹
Great20
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۱۶
Novler
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۲
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۲