۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۱
shamloom
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷
Faeze
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
Mehrdad
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۳