۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۱
shamloom
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۷
Faeze
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۹
Mehrdad
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۷
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۳