۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
abraham
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
Faeze
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
sadaf_mz
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۲
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
Gandalf
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۵