۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
abraham
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
Faeze
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
sadaf_mz
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۲
hedgehog
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
Gandalf
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۵