۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
abraham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
Faeze
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
sadaf_mz
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۲
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
Gandalf
‫۹ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۵