۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
abraham
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
Faeze
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
sadaf_mz
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۲
hedgehog
‫۶ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
Gandalf
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۵