۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۶
abraham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۰
Faeze
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۹
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۵
sadaf_mz
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۲
hedgehog
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹