۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
abraham
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
Faeze
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
sadaf_mz
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۲
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
Gandalf
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۵