هر آدمی کم و بیش رازهای کوچکی دارد که با خود به گور خواهد برد. رازهایی هم هست که میکوشیم تا آنجا که ممکن است از چشم دیگران پنهان بماند. مثلِ آدم شش انگشتی که دائم انگشت ششمش را پنهان میکند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۸
Faeze
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۶
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳
zahralabbafan
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۳
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶