من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۶
Faeze
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۳
hedgehog
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۴
shila95sh
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۶
zahralabbafan
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۰
violetfield
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
notation69
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۱