من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۶
Faeze
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۳
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۴
shila95sh
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۶
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۰
violetfield
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
notation69
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۱