من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۶
Faeze
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۳
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۴
shila95sh
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۶
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۰
violetfield
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۸
notation69
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۱