من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۶
Faeze
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۳
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۴
shila95sh
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۶
zahralabbafan
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۰
violetfield
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
notation69
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۱