من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۶
Faeze
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۳
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۴
shila95sh
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۶
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۰
violetfield
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۸
notation69
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۱