گفتم: عشق نمی‌دانم چیست، بی تجربه ام، تازه کارم، نمی‌دانم اینطور خواستن، اسمش عشق است یا چیز دیگر، فقط سخت می‌خواهمش
–سخت خواستن، می‌تواند عشق باشد!
-گفته اند "به شرط آنکه سخت بماند و نرم"
–اما اگر او تو را نخواهد؟
-گریه کنان می‌روم پی کارم، دوست داشتن یک طرفه می‌شود اما به ضرب تهدید نمی‌شود! اگر نخواهد و بدانم که هرگز نخواهد خواست، گریه کنان کوله بارم را برمی دارم و می‌روم، فقط همین!
–اگر گریه کنان بروی، تا کی گریه می‌کنی؟
-نمی دانم آقا، پیشاپیش چطور بگویم؟ برای گریستن برنامه ریزی نکرده ام!
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۴
violetfield
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۶
fari frj
‫۳ سال قبل، شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۶
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۱
saeed78a
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۰