گفتم: عشق نمی‌دانم چیست، بی تجربه ام، تازه کارم، نمی‌دانم اینطور خواستن، اسمش عشق است یا چیز دیگر، فقط سخت می‌خواهمش
–سخت خواستن، می‌تواند عشق باشد!
-گفته اند "به شرط آنکه سخت بماند و نرم"
–اما اگر او تو را نخواهد؟
-گریه کنان می‌روم پی کارم، دوست داشتن یک طرفه می‌شود اما به ضرب تهدید نمی‌شود! اگر نخواهد و بدانم که هرگز نخواهد خواست، گریه کنان کوله بارم را برمی دارم و می‌روم، فقط همین!
–اگر گریه کنان بروی، تا کی گریه می‌کنی؟
-نمی دانم آقا، پیشاپیش چطور بگویم؟ برای گریستن برنامه ریزی نکرده ام!
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۴
violetfield
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۶
fari frj
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۶
dokhtar_sheytoon
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۲
Mehrabad
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
saeed78a
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۰