اگر زمان منتظر ما می‌ایستاد تا ما به بلوغ برسیم، قطعا زندگی با نقص‌های کمتری را تجربه می‌کردیم. نمی‌دانم زندگی بدون واژه‌ی "افسوس" چه شکلی خواهد بود! شیرین‌تر است یا مزه‌ی یکنواختی دارد؟
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
violetfield
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۳
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۹
fari frj
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۲
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۰
shamloom
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷
Faeze
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸