همیشه همینگونه است. همیشه در کوران انقلاب فرزندهای حرامزاده‌ی زیادی به دنیا می‌آیند که هیچکس مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۴
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
Roodabe
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
parastooo
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
afshin
‫۵ سال قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۰
Siamandm
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۹
Sunrise
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۲