همیشه همینگونه است. همیشه در کوران انقلاب فرزندهای حرامزاده‌ی زیادی به دنیا می‌آیند که هیچکس مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۴
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۸
Roodabe
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۸
parastooo
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
afshin
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۰
Siamandm
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۹