همیشه همینگونه است. همیشه در کوران انقلاب فرزندهای حرامزاده‌ی زیادی به دنیا می‌آیند که هیچکس مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۴
Elham
‫۷ سال قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
Roodabe
‫۶ سال و ۱۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
parastooo
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
afshin
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۰
Siamandm
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۹
Sunrise
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۲