همیشه همینگونه است. همیشه در کوران انقلاب فرزندهای حرامزاده‌ی زیادی به دنیا می‌آیند که هیچکس مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۴
Elham
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
Roodabe
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
afshin
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۰
Siamandm
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۹
Sunrise
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۲