همیشه همینگونه است. همیشه در کوران انقلاب فرزندهای حرامزاده‌ی زیادی به دنیا می‌آیند که هیچکس مسئولیتشان را برعهده نمی‌گیرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۴
Elham
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
Roodabe
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
parastooo
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
afshin
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۰
Siamandm
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۹
Sunrise
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۲