۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۳
Mohamadzabie
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
holy.mary
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۳
zahralabbafan
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۱
parastooo
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۲
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۲
damir
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
amitis
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹