زن قادر است با سنگدلی و تمسخر مرد را دیوانه کند و احساس ناراحتی وجدان هم نداشته باشد. چون هر وقت که به تو نگاه کند ، به خودش می‌گوید: من جان این مرد را به لبش می‌رسانم ، اما بعد با عشق خودم دوباره زنده اش می‌کنم.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۴
damir
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
zahralabbafan
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۳
hedgehog
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۹
parastooo
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۲
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷
shila95sh
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۰