۱۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲
kafebook
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
Batul
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۱
violetfield
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۰
holy.mary
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۴
Shabnam1994
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۰
solveig
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۸
anooshenazila
‫۲ سال قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۳
hr_alinejhad
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۳