۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۲
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
Batul
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۱
violetfield
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۰
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۷
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
fari frj
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۴
Shabnam1994
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۴۰
solveig
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۸