۱۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲
kafebook
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
Batul
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۱
violetfield
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۰
holy.mary
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
zahralabbafan
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۴
Shabnam1994
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۰
solveig
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۸
anooshenazila
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۳
hr_alinejhad
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۳
💟💟💟
‫۲۲ روز قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۴:۲۰