۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲
kafebook
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
Batul
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۱
violetfield
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۰
holy.mary
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
zahralabbafan
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۴
Shabnam1994
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۰
solveig
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۸
anooshenazila
‫۶ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۳