۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۲
kafebook
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
Batul
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۱
violetfield
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۰
holy.mary
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۷
zahralabbafan
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
fari frj
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۴
Shabnam1994
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۴۰
solveig
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۸