من میدانم که شب مثل روز نیست؛ میدانم که همه چیز فرق می‌کند، موضوع‌های شب را نمی‌توان در روز بیان کرد، برای اینکه دیگر وجود ندارند، وشب ممکن است برای مردمانِ تنها، همین که تنهایی شان آغاز شد، وحشتناک باشد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
۱۸ دی ۱۳۹۵
Ali
۱۹ دی ۱۳۹۵
zahralabbafan
۱۹ دی ۱۳۹۵
parastooo
۲۰ دی ۱۳۹۵
kafebook
۲۰ دی ۱۳۹۵
fari frj
۲۲ دی ۱۳۹۵