من میدانم که شب مثل روز نیست؛ میدانم که همه چیز فرق می‌کند، موضوع‌های شب را نمی‌توان در روز بیان کرد، برای اینکه دیگر وجود ندارند، وشب ممکن است برای مردمانِ تنها، همین که تنهایی شان آغاز شد، وحشتناک باشد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۳
Ali
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۷
zahralabbafan
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
kafebook
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۶
fari frj
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۸
Socrates
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۵