من میدانم که شب مثل روز نیست؛ میدانم که همه چیز فرق می‌کند، موضوع‌های شب را نمی‌توان در روز بیان کرد، برای اینکه دیگر وجود ندارند، وشب ممکن است برای مردمانِ تنها، همین که تنهایی شان آغاز شد، وحشتناک باشد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
Ali
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
zahralabbafan
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
parastooo
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
kafebook
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
fari frj
۱۳۹۵/۱۰/۲۲