بیشتر وقت ها، افکارم چون به کلمات متصل نمیشوند، مه آلود می‌مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می‌گیرند و بعد ناپدید می‌شوند: فوراً فراموششان میکنم.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۹
parastooo
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۵
kafebook
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۶
holy.mary
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۵
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۳
fari frj
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹
leilanoorai
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۶
Parviz
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۳