بیشتر وقت ها، افکارم چون به کلمات متصل نمیشوند، مه آلود می‌مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می‌گیرند و بعد ناپدید می‌شوند: فوراً فراموششان میکنم.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
۲۰ دی ۱۳۹۵
parastooo
۲۰ دی ۱۳۹۵
kafebook
۲۰ دی ۱۳۹۵
holy.mary
۲۰ دی ۱۳۹۵
Ali
۲۱ دی ۱۳۹۵
fari frj
۲۲ دی ۱۳۹۵
leilanoorai
۲۴ دی ۱۳۹۵