بیشتر وقت ها، افکارم چون به کلمات متصل نمیشوند، مه آلود می‌مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می‌گیرند و بعد ناپدید می‌شوند: فوراً فراموششان میکنم.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
parastooo
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
kafebook
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
holy.mary
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
Ali
۱۳۹۵/۱۰/۲۱
fari frj
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
leilanoorai
۱۳۹۵/۱۰/۲۴