بیشتر وقت ها، افکارم چون به کلمات متصل نمیشوند، مه آلود می‌مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می‌گیرند و بعد ناپدید می‌شوند: فوراً فراموششان میکنم.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۹
parastooo
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۵
kafebook
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۶
holy.mary
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۵
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۳
fari frj
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۹
leilanoorai
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۶
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۳