کشیش مدت‌هاست که دیگر به خدایش فکر نمی‌کند، در حالی که خادم کلیسا هنوز بر سر ایمان‌اش ایستاده! … آن‌هم به سختی فولاد جداً آدم حالش به هم می‌خورد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۷
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۱
parastooo
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۸
Faeze
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۴
Popo35
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۷
damir
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹
💟💟💟
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۵۵