کشیش مدت‌هاست که دیگر به خدایش فکر نمی‌کند، در حالی که خادم کلیسا هنوز بر سر ایمان‌اش ایستاده! … آن‌هم به سختی فولاد جداً آدم حالش به هم می‌خورد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۷
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۱
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۸
Faeze
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۴
Popo35
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۷
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۹