آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه‌های حیات.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹
Mehrdad
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۵
jhamid93
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
Mehrabad
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲