واقعیت از میان آشفتگی و تضاد خلق می‌شود و اگر این عناصر را نادیده بگیری،دیگر از واقعیت حرف نمی‌زنی.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰
kafebook
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۳
Master
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۳
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۰
nakata
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۴
sina
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۵