اوشیما پکر می‌گوید: "شاید بیشتر آدم‌های دنیا سعی نمی‌کنند آزاد باشند، کافکا. فقط فکر می‌کنند که آزادند. همه‌اش توهم است. بیشتر آدم‌های دنیا اگر آزادشان بگذاری، بدجوری تو هچل می‌افتند. بهتر است یادت باشد. مردم عملا ترجیح می‌دهند آزاد نباشند."
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
kafebook
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۸
jhamid93
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱