آن نیرومندی که من می‌خواهم از آن قسم نیست که با آن ببری یا ببازی. من دنبال حصاری نیستم که قدرت بیرونی را دفع کند. آنچه من می‌خواهم چنان نیرویی است که بتواند قدرت بیرونی را جذب کند و با آن روی پا بایستد. نیرویی که بتواند خاموش همه چیز را تاب بیاورد بی عدالتی، بینوایی، اندوه، خطاها و سوء تفاهم‌ها.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
kafebook
۲۰ اسفند ۱۳۹۵
Ali
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
nightbreed
۱۱ فروردین ۱۳۹۶
jhamid93
۱ خرداد ۱۳۹۶