صحبت کردن خیلی مهم است. چه با آدم‌ها صحبت کنی، چه با اشیا یا هر چی، همیشه بهتر است آدم صحبت کند. می‌دانی، وقتی کامیون میرانم با موتور حرف می‌زنم. اگر خوب گوش بدهی، می‌توانی صدای هر چیزی را بشنوی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۲
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۸
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۶
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱