هر قدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ می‌گفت حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشریست. می‌گفت باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، چون همه جور معجزه‌ای از آن ساخته ست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۳
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۱
majidr
‫۳ سال قبل، شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۳
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۱