هر قدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ می‌گفت حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشریست. می‌گفت باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، چون همه جور معجزه‌ای از آن ساخته ست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۳
jhamid93
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
majidr
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۳
Mahkame
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۱