من امیدوارم که وقتی مردم، یک آدم با فهم و شعور پیدا بشود و جنازهٔ مرا توی رودخانه ای، جایی بیاندازد. هرجا که میخواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان، وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای جمعه می‌آیند و روی شکم آدم دسته گل میگذارند، و از این جور کارهای مسخره. وقتی که آدم زنده نباشد، گل را می‌خواهد چکار؟ مرده که به گل احتیاج ندارد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۴
hedgehog
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۰
Elham
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۰
atena1987
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۵
s@sahar
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
ADIB
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۸