چرا حتی بهترین آدم‌ها همیشه چیزی را پنهان می‌کنند؟
چرا حرف چیزهایی که در دل دارند با هم نمی‌زنند؟
جایی که می‌دانند حرف‌هاشان با باد هوا هدر نمی‌رود چرا چیزهای را که در دل دارند بر زبان نمی‌آورند؟
چرا ظاهر همه طوری است که انگاری تلخ‌اندیش‌تر از آنند که به راستی هستند، طوری که انگاری می‌ترسند اگر آن‌چه در دل دارند به صراحت بگویند احساسات خود را لگدمال کرده باشند؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۰
Elham
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۰
atena1987
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۵
💟💟💟
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۳۳