من زیاد دچار نومیدی می‌شدم و آنچنان به بی‌حسی روانی و جسمی مبتلا بودم که ابلوموف پیشم آدم سرزنده و بانشاطی به نظر می‌رسید. هیچ چیز برایم شکوهی نداشت و به هرچه نظر می‌کردم در همان نگاه اول، چشمم به معایبش می‌افتاد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۴۵
atena1987
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸
afshin
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۴
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۷