اندوه حواس انسان را تیز می‌نماید؛ گوئی، پس از آن که اشک اثر پژمرده خاطرات را فرو شست، همه چیز در نگاه انسان بهتر نقش می‌بندد.
ترجمه م. ا. به آذین
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۴
Moses
‫۲ سال قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۳۷
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۶
atena1987
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۸