هر دو فکر می‌کردند که دنیا بد ساخته شده است. آن کس که دوست دارد، مورد محبت نیست. آن کس که مورد محبت است؛ خود دوست ندارد. آن کس که دوست می‌دارد و مورد محبت است، یک روز دیر یا زود از عشق خود جدا می‌شود… آدمی رنج می‌برد. دیگری را می‌رنجاند. و از این دو تن بدبخت‌تر همیشه آن کس نیست که رنج می‌برد.
ترجمه م. ا. به آذین
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۵۵
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷
jhamid93
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸