همیشه معتقدیم برای انجام کاری برای دیگران هنوز وقت داریم. معتقدیم برای گفتن حرفی به دیگران هنوز وقت داریم و سپس اتفاقی می‌افتد ناگهان سر جایمان می‌ایستم و با خود فکر می‌کنیم "کِی".
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۸
jhamid93
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۸
holy.mary
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۶
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۶
Mehrabad
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۶