اُوه پنج سال در خط آهن کارکرد تا اینکه یک روز صبح سوار قطار شد و او را برای اولین دفعه دید. از روزی که پدرش فوت کرد، این اولین دفعه بود که اُوه توانست بخندد و زندگی اش تغییر کرد.
مردم می‌گفتند اُوه دنیا را سیاه و سفید می‌بیند.
و او رنگی بود. همه رنگ‌ها را داشت…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۰
holy.mary
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۸
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
jhamid93
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۵
Mehrabad
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۷