درشگفتم در این راهی که در پیش گرفتم هر تک گامم چقدر آگاهانه بوده است. من این گرفتاری را به روشنی دیدم و با این حال چون کودکی به دام آن پا نهادم. حتی امروز هم آن روشنی دید را دارم و با این حال هیچ نما و نمودی از اصلاح در کارم نیست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۰
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۶
💟💟💟
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۶