آدم رؤیایی خاکستر رویاهای گذشته‌اش را بیخودی بهم می‌زند، به این امید که در میانشان حداقل جرقه کوچکی پیدا کرده و فوتش کند تا دوباره جان بگیرند، تا این آتش احیا شده قلب سرمازده او را گرم کند و همه آن‌هایی که برایش عزیز بودند، برگردند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۵
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Elham
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
Moses
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۲
💟💟💟
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۴
HouriehEbrahimi
‫۴ روز قبل، سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۱۳