آدم رؤیایی خاکستر رویاهای گذشته‌اش را بیخودی بهم می‌زند، به این امید که در میانشان حداقل جرقه کوچکی پیدا کرده و فوتش کند تا دوباره جان بگیرند، تا این آتش احیا شده قلب سرمازده او را گرم کند و همه آن‌هایی که برایش عزیز بودند، برگردند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۵
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۹
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
Moses
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۲