علت اینکه آن طرفها پرسه میزدم این بود که سعی میکردم پیش خودم حس کنم که دارم خداحافظی میکنم. منظورم این است که بعضی وقتها شده که از مدرسه یا جای دیگر رفته ام و حتی خودم ندانسته ام که دارم میروم. اینطوری خوشم نمیاید. برایم فرقی نمیکند که خداحافظی غمناک باشد یا سخت، ولی دلم میخواهد وقتی از جایی میروم خودم بدانم که دارم میروم. اگر آدم نداند حالش بدتر میشود.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۹
Andre
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰
Parviz
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۶
holy.mary
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۸
George
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۳
Aghamoshtaba
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۲
Ali
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۱
docharane
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
Masihaa
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷