به زن باردار نگاه کنید: تصور می‌کنید از خیابان می‌گذرد یا کار می‌کند یا حتی با شما حرف می‌زند.
اشتباه می‌کنید.
دارد به بچه اش فکر می‌کند.
اصلاً به روی خودش نمی‌آورد، اما در این نُه ماه لحظه ای نیست که به نوزادش فکر نکند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۳
holy.mary
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۷
jhamid93
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۷
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۶
Khashaiyar
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۶
Bahar_taheri
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۲
hamidzich
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۳
mohadeseh79
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۲
💟💟💟
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۴