اشراف و ثروتمندان ، اشخاصی را که دیگر به آنها احتیاجی ندارند نه تنها طرد می‌کنند، بلکه در واقع دور می‌ریزند ؛ مثل کاغذ یک آب نبات یا یک دستمال کهنه
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۳
Rezasli76
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۳
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۳
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۹
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰