۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۹
holy.mary
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
Ali
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰