تنها عده ی کمی از مردم هستند که به خدا نیازمندند، چون جز خدا همه چیز دارند. اما بیشتر مردم به این دلیل به خدا نیاز دارند که جز او هیچ کسی را ندارند. به عبارت بهتر، بیشتر مردم از سر ترس به خدا ایمان دارند و به ندرت کسی را می‌توان یافت که از صمیم دل و با عشق خدا را بپرستد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۰
zahralabbafan
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۴
Ali
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۰
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۱۸