تنها عده ی کمی از مردم هستند که به خدا نیازمندند، چون جز خدا همه چیز دارند. اما بیشتر مردم به این دلیل به خدا نیاز دارند که جز او هیچ کسی را ندارند. به عبارت بهتر، بیشتر مردم از سر ترس به خدا ایمان دارند و به ندرت کسی را می‌توان یافت که از صمیم دل و با عشق خدا را بپرستد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۰
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۴
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۰
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۱۸