به چهره‌ی مردم که نگاه می‌کنم صورتایی رو می‌بینم که چون هنوز فرصت جنایت براشون پیش نیومده فکر می‌کنن که خیلی معصوم‌ان.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۳
nnegg
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۱
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۱