به چهره‌ی مردم که نگاه می‌کنم صورتایی رو می‌بینم که چون هنوز فرصت جنایت براشون پیش نیومده فکر می‌کنن که خیلی معصوم‌ان.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶
Parviz
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۳
nnegg
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۹
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
Sunrise
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۵