۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۶
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۳
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۰
jhamid93
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
hedgehog
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۸
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۳۵