انسان هر چه بیشتر در اختفای فقر و مذلت خویش می‌کوشد و هرچه بیشتر سر در گریبان خویش فرو می‌برد تا بتواند از شر زبان مردم در امان باشد باز کسی وارد زندگی او می‌شود و از کاهی کوه می‌سازد و انسان را دست می‌اندازد و در یک چشم بهم زدن اسرار زندگانی او را در کتابی ثبت می‌کند و بر سر زبان‌ها می‌اندازد و اسباب تمسخر و تحقیر دیگران می‌سازد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳
jhamid93
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
hedgehog
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲
Mehrabad
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۴
Parviz
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۸