انسان هر چه بیشتر در اختفای فقر و مذلت خویش می‌کوشد و هرچه بیشتر سر در گریبان خویش فرو می‌برد تا بتواند از شر زبان مردم در امان باشد باز کسی وارد زندگی او می‌شود و از کاهی کوه می‌سازد و انسان را دست می‌اندازد و در یک چشم بهم زدن اسرار زندگانی او را در کتابی ثبت می‌کند و بر سر زبان‌ها می‌اندازد و اسباب تمسخر و تحقیر دیگران می‌سازد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۳
jhamid93
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۱
hedgehog
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۲
Mehrabad
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۴
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۸
💟💟💟
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۲