من با استعداد بودم. یعنی هستم. بعضی وقت‌ها به دست هام نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی بشوم. یا یک چیز دیگر. ولی دست هایم چه کار کرده اند؟ یک جایم را خارانده اند ،چک نوشته اند ،بند کفش بسته اند ، سیفون کشیده اند و غیره. دست هایم را حرام کرده ام. همینطور ذهنم را.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۹
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۹
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۰
saeid51
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۱
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۱
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۹