کتاب، کتاب، این کتاب‌ها که با اون تسلی آبکی که به ناامیدی‌هامون می‌دن جز عمیق کردن دردهامون به هیچ دردی نمی‌خورن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۸
Parviz
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۹
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۹