۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۴
Mahkame
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۸
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۳
holy.mary
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۱
hedgehog
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۵
jhamid93
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۵
💟💟💟
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۵۶