تقریبا هر جنایت‌کاری، در حین جنایت دستخوش نوعی ضعف اراده و فکر می‌گردد. یعنی درست هنگامی که بیش از هر چیز احتیاج به تعقل و احتیاط است، اراده و فکر روشن جای خود را به‌نوعی حماقت و سبکسری عجیب بچگانه‌ای می‌دهد!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۱
parham-nasa
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۳
Mahkame
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۵