تقریبا هر جنایت‌کاری، در حین جنایت دستخوش نوعی ضعف اراده و فکر می‌گردد. یعنی درست هنگامی که بیش از هر چیز احتیاج به تعقل و احتیاط است، اراده و فکر روشن جای خود را به‌نوعی حماقت و سبکسری عجیب بچگانه‌ای می‌دهد!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۱
parham-nasa
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۳
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۵