جای زخم مهاجرت هیچ وقت خوب نمی‌شود. چه روی بدن آنی که می‌رود و چه روی بدن آنهایی که کسی ترک شان می‌کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۴
hedgehog
‫۶ ماه قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲