۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۴
Ali
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۸
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲